Team: Shakhtar Donetsk U19
Ukraine

Moderators: , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
full-backs D
  Ivan Semenikhin   8.075 0 4 665 000 575OGC_Nizza_B[]
  Yevhen Korokhov 6.929 0 1 530 100 66FC_Gremio[]
  Stanislav Gudz 23.095 0 10 927 500 0Slark[]
  Yevgenii Chagovets 5.000 0 200 000 0Bayern_Munchen_[]
1 Yuri Mate   65.520 0 29 299 500 255FC_Shakhter[]
  Karen Gevorgyan 7.000 0 1 500 000 0
  Andriy Zaporoshchenko 3.028 0 86 400 6Hamburg_FC[]
half-backs MD
  Kostiantyn Hurov 9.835 13 4 522 100 189Komunalnik[]
  Murad Khachaiev 3.001 1 80 400 3Logistik[]
  Klym Prykhodko 8.085 53 4 610 100 508Getz-team[]
  Yevgen Prodanov 6.110 6 1 514 700 131OGC_Nizza_B[]
  Heorhii Sudakov 9.215 27 4 549 400 224Getz-team[]
forwards FC
  Vladyslav Kuzmenko 0.958 5 23 200 20FC_Gremio[]
  Oleksandr Porodko 9.725 32 4 523 900 105Manchester_United_FC[]
255 Mykhaylo Kostenko 7.000 0 1 500 000 0
  Igor Sukhaninskyi 6.565 17 1 520 900 105Manchester_United_FC[]
  Oleksandr Hlahola 9.740 327 1 859 000 727Bayern_Munchen_[]