Team: Orenburg
Russia

Official website: fcorenburg.ru

Moderators: , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  A Rudenko 7.000 0 1 500 000 0
1 Dmitri Abakumov 3.000 0 80 000 0
66 Evgeni Frolov   22.455 298 6 178 100 941FC_Dynamo_Moscow[]
full-backs D
  Farkhod Vasiev 1.000 0 20 000 0
5 Igor Udalyi 3.000 0 438 500 1FCRus[]
158 Dmitri Andreev 3.000 0 80 000 0
half-backs MD
  Vladimir Parnyakov 1.000 0 20 000 0
99 Andrey Malykh 3.000 0 80 000 0
  Sergey Breev 7.000 0 1 500 000 0
12 Vadim Afonin 3.000 0 80 000 0
13 Denis Popovic 65.535 1277 17 117 600 442Wolfsburg_U19[]
8 Maksim Bordachev 65.535 2829 14 021 800 1058FKShturm[]
13 Sergey Terekhov   10.032 82 5 219 100 1124FK_Crvena_Zvezda[]
23 Grigori Chirkin 10.000 0 4 500 000 0
  Blagoy Georgiev 10.000 0 4 500 000 0
8 Maksim Plopa 10.000 0 4 500 000 0
11 Igor Koronov 5.000 0 200 000 0
8 Roman Vorobjov 3.000 62 403 400 1FCRus[]
forwards FC
  Islam Mashukov 2.995 0 80 000 3FC_Rubin_Kazan[]
44 Artem Deljkin 42.662 2421 6 533 400 839STRUNINO[]
3 Adessoye Oyevole 1.000 0 20 000 0
10 Hasan Mamtov 3.000 69 177 000 1Fangoriya[]
18 Aleksey Sutormin 6.048 189 454 600 607FCSM_EVGEN[]
  A Kozlov 7.000 0 1 500 000 0-Catania-[]