Team: FC Dinamo 2 Moskva
Russia

Official website: fcdynamo.ru

Moderators: , , , , , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Mikhail Yashin 10.000 0 4 500 000 0
1 Ilya Kuptsov   20.048 0 8 513 700 1150village[]
full-backs D
  Artem Yapryntsev 3.040 0 530 700 810B[]
  Robinson Zvonkov 5.000 0 200 000 0
3 Yuri Nesov 3.000 0 80 000 0
  Sviatoslav Tses 1.000 0 20 000 0
  Yan Tses 59.090 0 26 440 800 408Dinamo_Moskau[]
  Maksim Karaev 1.000 0 20 000 0
  Sergey Pushkov 5.000 0 200 000 0
255 Bogdan Zorin 1.000 0 20 000 0
  Ruslan Shagyakhmetov 59.480 0 23 880 900 903Dinamo_Moskau[]
255 Dmitri Vladimirov 9.645 0 4 502 800 45volbnik[]
half-backs MD
255 Aleksey Usanov 3.428 27 173 000 308Moscovia[]
  Vladislav Lepekhin 10.167 4 4 515 400 29Club_Brugge[]
255 Kirill Zhukovskiy 1.000 0 20 000 0
  Ilya Gomanyuk 22.546 336 6 023 300 1084FK_Metallurg[]
  Maksim Kipkaev 7.000 0 1 500 000 0
  Andrey Mazurin   56.455 0 23 482 500 0FC_Donetsk[]
3 Aleksey Teplyakov 3.000 0 80 000 0Stambul[]
forwards FC
  Dmitri Malygin 3.000 0 80 000 0
  Daniil Mikhailin 7.000 0 1 500 000 0