Team: Yokohama F Marinos
Japan

Official website: www.f-marinos.com

Moderators: , ,
footballers
nat No. name position experience goals salary $ matchesowner
goalkeepers GK
  Ryota Suzuki 7.000 0 1 500 000 0
1 Hiroki Iikura 10.000 0 4 500 000 0
12 Tetsuya Enomoto 10.000 0 4 500 000 0
full-backs D
2 Yuzo Kobayashi 7.000 0 1 500 000 0
4 Antonio Montejro Dutra 3.000 0 394 800 1SCP[]
  Fumitaka Kitatani 7.000 0 1 500 000 0
  Yuta Narawa 6.110 0 412 400 506NAFTA[]
3 Sinobu Ito 4.092 0 424 500 1081Japan-team[]
  Seitaro Tomisawa 3.000 0 840 600 1FC__StarTeam[]
6 Jin Ikoma 11.855 0 4 877 000 760Tokyo[]
17 Yuzo Kurihara 3.000 0 80 000 0
26 Takahiro Ogihara 45.287 0 17 284 100 1198Arsenal[]
half-backs MD
7 Yuta Mikado 3.000 40 283 200 1Kokshe[]
7 Shohei Ogura 3.000 22 242 800 1FC_Kahiwa_Reysol[]
7 Jun Amano 1.000 0 20 000 0
20 Kosuke Nakamachi 3.000 0 80 000 0
100 Daizen Maeda 65.535 3076 33 682 500 1063Sharks[]
9 Shingo Hyodo 3.000 223 1 310 600 1Patriots[]
  Andrew Kumagai 7.000 0 1 500 000 0
  Kota Watanabe 3.000 0 80 000 0
  Sho Matsumoto 5.000 0 200 000 0
  Takuya Kida 7.000 0 1 500 000 0
  Yuhei Sato 3.000 0 80 000 1Team_esab[]
1 David Babunski 15.872 276 5 090 000 962_Dynamo_[]
27 Jungo Fujimoto 3.000 145 591 000 1imadox[]
forwards FC
11 Takuro Yajima 3.000 0 80 000 0
100 Ryo Miyaichi 65.535 2667 30 537 300 1078Sharks[]
9 Jin Hanato 3.000 356 398 400 1ROSTY[]
10 Yoshihito Fujita 3.000 712 1 054 800 1Bandung[]